Du lịch The Wave in Arizona, USA

The Wave in Arizona, USA 
The most beautiful place I have ever been to. ❤️❤️❤️

Dạ vì có nhiều anh chị muốn biết thêm thông tin về The Wave nên em có để link ở đây ⬇️. Anh chị cũng có thể sử dụng link này để đăng ký lotery. Mỗi tháng chỉ được đang ký 1 lần và $9/ lần. 
   

Để được đi The Wave mình phải win lottery vì mỗi ngày nơi này chỉ để cho phép 32 người được vào. 16 người được chọn online and 16 người được rút thăm tại office. 
✅Một số tip giúp dễ win lottery:
- đăng ký group dưới 4 người
- đăng kí vào những ngày không nhiều người muốn đi (bussiness days, hoc sinh còn đi học, holidays, etc.)
- cả group cùng đăng ký cho nhau

🏞Cách vào the wave: 
Trước ngày được vào mình nên tham gia orientation ở office nhưng chỉ là optional không bắc buộc. Đường hike vào khoảng 6 mile round trip, nhưng cũng không quá khó. 

If anh/chị have more questions about this place, please feel free to comment in this post or DM me. Good luck everyone. ❤️

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn