Danh sách 39 doanh nghiệp có Mã Số Thuế ở Việt Nam theo thông tư Số 80/2021/TT-BTC
Hôm trước do có hợp đồng với 1 đối tác ở nước ngoài có thuế nhà thầu, thế là admin mới tìm được bài viết khá hữu ích bên dưới về việc kê khai thuế nhà thầu Facebook ở Việt Nam.


Thế là đành ngồi tìm thông tư Số 80/2021/TT-BTC để bổ sung luôn danh sách cho đủ vì cần dùng, nên thôi liệt kê luôn cho bạn nào cần nè nha!

Dưới đây là danh sách đầy đủ các doanh nghiệp và mã số thuế của họ theo thông tư Số 80/2021/TT-BTC: Nguồn đẩy đủ công văn ở Thư Viện Pháp Luật nha

Danh sách 39 doanh nghiệp có Mã Số Thuế ở Việt Nam theo thông tư Số 80/2021/TT-BTC


Mã số thuế: 9000000045

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Microsoft Regional Sales Pte Ltd
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000052

 • Nhà cung cấp nước ngoài: iHerb, LLC
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000077

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Netflix Pte. Ltd.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000084

 • Nhà cung cấp nước ngoài: TIKTOK PTE. LTD.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000091

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Blizzard Entertainment Inc
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000101

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Educational Testing Service
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000126

 • Nhà cung cấp nước ngoài: LinkedIn Singapore Pte. Ltd.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000119

 • Nhà cung cấp nước ngoài: EZVIZ INTERNATIONAL LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000140

 • Nhà cung cấp nước ngoài: KLOOK TRAVEL TECHNOLOGY LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000133

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000158

 • Nhà cung cấp nước ngoài: IMAGE FUTURE INVESTMENT (HK) LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000165

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000172

 • Nhà cung cấp nước ngoài: TRAVELOKA SERVICES PTE.LTD.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000197

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Spotify AB
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000207

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Cricut Inc
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000260

 • Nhà cung cấp nước ngoài: PIPO (HK) Limited
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000278

 • Nhà cung cấp nước ngoài: 2C2P PTE.LTD
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000327

 • Nhà cung cấp nước ngoài: META PLATFORMS IRELAND LIMITED (Facebook là cái này nè nhen)
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000302

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Hoslinger PTE Ltd.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000292

 • Nhà cung cấp nước ngoài: META PLATFORMS TECHNOLOGIES IRELAND LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000285

 • Nhà cung cấp nước ngoài: FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000334

 • Nhà cung cấp nước ngoài: CGTrader UAB
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000341

 • Nhà cung cấp nước ngoài: MCAFEE IRELAND LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000359

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Canva Pty Ltd
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000366

 • Nhà cung cấp nước ngoài: eBay Marketplaces GmbH
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000373

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Bloomberg L.p.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000380

 • Nhà cung cấp nước ngoài: MORRIS SHIPPING INTERNATIONAL LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000398

 • Nhà cung cấp nước ngoài: University of Auckland
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000408

 • Nhà cung cấp nước ngoài: TOKGISTIC PTE. LTD.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000415

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Google Asia Pacific Pte Ltd
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000422

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Fenix International Limited
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000447

 • Nhà cung cấp nước ngoài: PADDLE.COM MARKET LIMITED
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000454

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Bloomberg Finance Singapore L.p.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000461

 • Nhà cung cấp nước ngoài: ETSY IRELAND
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000479

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Verifone Payments B.V.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000486

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Apple Distribution International Limited
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000493

 • Nhà cung cấp nước ngoài: DialogEdu, LLC
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000503

 • Nhà cung cấp nước ngoài: Shen Yun Zuo Pin, Inc.
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Mã số thuế: 9000000510

 • Nhà cung cấp nước ngoài: "The Chancellor, Masters, and Scholars of the University of Cambridge"
 • Cơ quan quản lý thuế: Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Hi vọng danh sách sẽ hữu ích cho bạn nhé!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn