Road-trip to Grand Canyon National Park

Road-trip to Grand Canyon National Park

Grand Canyon National Park, in Northern Arizona, encompasses 278 miles (447 km) of the Colorado River and adjacent uplands. Located on ancestral homeland of 11 Associated Tribes, Grand Canyon is one of the most spectacular examples of erosion anywhere in the world—unmatched in the incomparable vistas it offers visitors from the rims. 

Majestic mountain, the way down to the Grand Canyon is roughly sandy, very steep, there are no handrails, you have to be careful, when we go down, it's easy but when going up… oh my we run out of breath… 

Công viên quốc gia Grand Canyon

Vườn quốc gia Grand Canyon, ở Bắc Arizona, bao gồm 278 dặm (447 km) sông Colorado và vùng cao liền kề. Nằm trên quê hương tổ tiên của 11 Bộ lạc liên kết, Grand Canyon là một trong những ví dụ ngoạn mục nhất về sự xói mòn ở bất kỳ đâu trên thế giới—không gì có thể so sánh được về khung cảnh có một không hai mà nó mang lại cho du khách từ vành đai.

 Phong cảnh dãi núi hùng vĩ, lối xuống Grand Canyon chỉ đất cát, và dốc lắm, ko có tay vịn, phải cẩn thận, lúc xuống dễ dàng nhưng khi lên thì ôi thôi, muốn dứt hơi luôn…

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn